و زندگی به مذاق گل شما بد نیست!


پرنده حال و هوایش که در هوا بد نیستبرای من که در این شهر بی کس و کارم

دوباره خلوت شب های روستا بد نیست!


شما بهار, شما گل, به دامنت داری

برایتان, گذر کند روزها, بد نیست!


سری به کلبه نمناک من بزن, خوب است

برای تجربه و درک تنگنا بد نیست


گرسنه؛ عشق نمی فهمد و نمی داند

چه چیز, پیش خدا خوب نیست یا بد نیست


چرا به حال خودم گریه ام نمی گیرد؟

برای گریه هوای دلم چرا بد نیست!؟


دو تکه نان و نفس های از سر اجبار

تو باورت نشود! روزگار ما بد نیست

/ 0 نظر / 2 بازدید