پروردگارا

پروردگارا :

به خواب دوستانم , آرامش

به بیداریشان , آسایش

به زندگیشان , عافیت

به عشقشان , ثبات

به مهرشان , وفا

به عمرشان , عزت

به رزقشان , برکت

و به وجودشان , صحت عطا بفرما

/ 1 نظر / 2 بازدید
آتی

خوندمت لذت بخش بود!