در این شب غمناک...     در گذر زمان ...واژه ها نیز..رنگ باخته اند..       تقلای بیهوده ایست...واژه ای نیست برای بیان                        دلتنگی .......

/ 0 نظر / 5 بازدید