غریبانه‌هایت چگونه گذشت . . .
در آخر سکوتت چگونه شکست ؟
عاشقانه‌هایت را چه کسی‌ غارت کرد . . .
چه کسی‌ لبخند‌هایت را دزدید . . .
من همچون تو سرد و بی‌ روحم . . .
گرچه شکسته ‌ام اما باز . . .
مغرورم . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید