این جا که می آیی

این جا که می آیی 
زمین نیز قطعه ای از آسمان است...
فرشته ها به استقبال قدم های تو می آیند
دو بال داری برای پرواز...
قدم هایت دیگر زمین را نمی شناسند
دل به آسمان بسته اند
پرواز می کنی تا خود خدا...
این جا که می آیی
دلت پر می شود از عطر عاشقی
نگاهت سرشار می شود از بزرگی و عظمت
این جا که می آیی
همه چیز با همیشه متفاوت است
زمان می ایستد و هاج و واج تو را می نگرد
که چگونه محو تماشای عشق شده ای...
این جا که می آیی
بدان
تو زائری...
و او که از همه کس به تو نزدیکتر است
میزبان توست...
خوشا به حالت...
این جا که می آیی
یادت می ماند که هنوز هم عاشقی...
عاشق...

/ 0 نظر / 2 بازدید