کوچه های قدیمی را باریک می ساختند...

تا آدما به هم نزدیکتر شوند...

حتی در یک گذر...

اکنون چقدر آواره ایم...

در این همه اتوبان پهن...

/ 0 نظر / 3 بازدید