دست هایی ست

که از بیم آغـــــوش شدن

توی جیبم محــــکم مشت کرده ام

وقتی عابری که عطر تو را به تن زده

تو نیستی !
/ 1 نظر / 8 بازدید
ناشناس

جالب است این روزها همه عاشقند و دور از معشوقه خود... یا خیانت کرده است یا مرده است یا... حتی بوی عطرش را هم از میان هزازن نفری که از کنارت رد می شوند تشخیص میدهی ولی دریغ از درک احساسات ناب ادم هایی که روز و شب به هزهران بهانه برایت پیام می دهند و ... افسوس