خدای من ! ....

می نویسم از تو و برای تو و برای دل تنهایم..

خدایا !...حضور تو در لحظه لحظه های زندگی ام جاریست..و چقدر من مطمئن و خوشحالم و چفدر من خوشبخت و شادم ..که تو را دارم ...

که با من حرف می زنی....

خدایا !...من موفقیت و خوشبختی ام را تنها از تو می خواهم...

خدایا !...من موفقیت کاری و اجتماعی ام را تنها از تو می خواهم....

خدایا !....من شادی قلبم را من آرامش قلب و روحم را تنها از تو می خواهم از تو که مهربانترینی.....

خدایا !....تمام زندگی ام را به دستان ÷رقدرت و مهربان تو س÷ردم خودت با قدرت بی کرانت و با مهر بی حد و حسابت بهترینها را به من هدیه بده ...!

که سخت محتاج و نیازمند رحمت و لطف و کرم تو هستم ای خدای مهربانم ...!

خدایا !...من معجزه ی زندگی ام را ! عشق را ! خوشبختی را ! و آرامش و همه ی چیزهای خوب را تنها از تو می خواهم مهربانا !...

خدایا ! من تو را از صمیم قلبم س÷اس می گویم برای حضورت در زندگی ام و عاجزانه تمنا می کنم از تو ای خدای قدرتمند و مهربانم که فقط و فقط بهترینها را به زندگی ام هدیه بدهی چون تا بحال هر چه که از زندگی داشته ام به لطف و مهربانی بی حدو ساب تو بوده است...

خدایا !...من بی صبرانه در انتظار معجزه ای از جنس نور و سرور و خوشبختی و خوشحالی و عشق و آرامش هستم .

الهی ! می دانم که خوب می دانی تنها امیدم فقط و فقط رحمت و قدرت بی کران توست مهربانا .

تو را سپاس ! تو را سپاس ! تو را سپاس ! برای هر آنچه که به من عطا کرده ای .

/ 0 نظر / 3 بازدید