در ارزو عشق

در آرزوی عشق...

بدون تو چه تنهایم

کدامین راه می پیمایم

میان کوچه های غم

دیارت را همی جویم

 

دل بی درد و اندوهت

تن خوش بوی چون عودت

تمام آرزویم بود

آنچه می سوزد در اندوهت.

 

همه عمرم به شیدایی

به اشک و آه و گدایی

نشد یک دم جدا از من

تو تعبیر آن رویایی

 

به آن لبهای بسته

نگو این دل شکسته

گناهش نیست الا،

به درگاهت نشسته.

 

نشد همراه با من

در اندوه این تن

به دریایش سپردم

دگر نیستم من.

 

هر دخیلی که بستم

گره شد به دستم،

که پیرم گفت هر دم

این بود راز شکستم

/ 1 نظر / 2 بازدید
Talk With Me

اگر غمی بزرگ در سینه دارید اگر گوشی برای شنیدن می خواهید با ما درد دل کنید بدون آنکه شناخته شوید .:: هر چه می خواهد دل تنگت بگو ::. در رویاهایم دیدم که با خدا گفتگو می کنم خدا پرسید: پس تو می خواهی با من گفتگو کنی در پاسخش گفتم: اگر وقت دارید خداوند خندید و گفت: وقت من بینهایت است