معنای لغت

اگر به کتاب فرهنگ لغات فارسی مراجعه کنید، مشاهده می کنید کنار کلمات معانی آنها درج شده است اما در روزگار کنونی هر آدمی بنا به شرایط زندگی خود واژه ها را معنا می کند. در واقع اگر قرار بود هر آدمی یک لغت نامه بنویسد برخی واژه ها معنایی متضاد آنچه در این کتاب می خوانیم، پیدا می کردند. یکی از این واژه ها "عشق" است؛ قطعا کسی که به محبوبش رسیده با کسی که در عشق شکست خورده این واژه را کاملا متفاوت با یکدیگر معنا می کنند.

پیش خودم فکر می کردم اگر قرار بود من لغت نامه ای بنویسم واژه عشق چه معنایی پیدا می کرد، در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگر من بودم کنار واژه عشق می نوشتم: "همانی که آن را به گور خواهم برد"!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید