آدمک

آخر دنیاست بخند..

آدمک عشق همین جاست بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد، شوخی

کاغذی ماست بخند.............

آدمک خر نشوی گریه

کنی!!

:::♥

کل دنیا سراب است بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی،،

به خدا مثل تو تنهاست

بخند.

/ 0 نظر / 57 بازدید