سکوت

بسیاروقت‌ها با یکدیگر از غم و شادی خویش،


سخن ساز می‌کنیم.


اما در همه‌چیزی رازی نیست.


گاه سخن گفتن از زخم‌ها نیازی نیست.


سکوت ملال‌ها، از راز ما سخن تواند گفت.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید