تمام دنیایم
تمام خواستنم
تمام عشقم
با سکوت گذشت

دربرابرتو سکوت نمیکنم
فریاد میزنم
تا آخردنیا دوستت دارم

/ 0 نظر / 14 بازدید