دل خوش

گاهی میرسه که دیگه از خدا ...

✔نه پول میخوای نه خونه میخوای...

✔نه همصحبت و هم کلام میخوای نه ....

یه موقع هایی هست فقط یه دل خوش میخوای!!!

✔ فقط یه دل خوش....

/ 0 نظر / 9 بازدید