آدمک

آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ همین جاست بخند. دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند. آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا یه سراب است بخند. آن خدایی که بزرگش خواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند

/ 0 نظر / 2 بازدید