دلتنگی

در “نقاشی هایم” تنهاییم را پنهان می کنم…

در “دلم” دلتنگی ام را…

در “سکوتم” حرف های نگفته ام را…

در “لبخندم” غصه هایم را…

دل من…

ساده می افتد!

ساده می شکند!

ساده می میرد!

/ 0 نظر / 8 بازدید