خدایا

خدایا وقتی دلت می گیره می خواد بترکه چیکار می کنی؟
به روی خودت نمی آری و یه گوشه می شینی دلتو قایم می کنی؟
یه لیوان آب می خوری که بغضت رو بفرستی پائین ؟
با نگاهت بازی می کنی که یادش بره می خواسته گریه کنه؟
یادت می افته تنهایی و باید خدا باشی ؟
نمی دونی که من چقدر امروز خدا بودم .....!

/ 0 نظر / 3 بازدید