آنکس که می‌‌گرید فقط یک درد دارد و به خاطر آن یک درد می‌‌گرید، اما آنکه می‌‌خندد هزار درد دارد و نمی‌داند برای کدام درد بگرید و می‌‌خندد

/ 0 نظر / 9 بازدید