خدا

میگفت : اگه " به اضافه ی " خدا باشی میتونی " منهای"  همه چیز زندگی کنی ...

برای یکبار هم که  شده  در زندگیم امتحان میکنم ...

ضرری متصور نیستم ...

/ 0 نظر / 2 بازدید