شت پنجره تنهایی هایم را تماشا می کنم

روزهایی که بی تفاوت گذشتم

از کنار خاطراتت

حس نوشتن ندارم

فقط خواستم بگم

تنهایی هایت را مرور کن

شاید قلبی را جا گذاشته باشی . .

/ 1 نظر / 7 بازدید
rezvan

زندگی تعداد نفسها نیست! زندگی تعداد لبخندهای کسانیست که دوستشان داریم