هـر کـس از ایـن دنـیـا چـیـزی بـرمـیـدارد … مـن امـا فـقـطـ ؛ دسـتــ بـرمـیـدارمـ ! . … . . ایـن روزها تـلـخ مـے گـذرد ، دسـتـم مـے لـرزد از تـوصـیـفـش هـمـیـن بـس کـہ : نـفـس کـشـیـدنـم در ایـن مـرگ تـدریـجـے ، مـثـل خـودکـشـے اسـت با تـیـغ کـنـد....

/ 2 نظر / 12 بازدید
فاطيما راد

دلم گرفت غم انگيزه