خداوندا ! دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها،


 یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا کن یا دلم را از آرزوهای


 دست نیافتنی خالی کن...

   

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید