ای خدای تنهایی

آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند،

تنها حضور تو ...

تنهایی را طراوت می بخشد..،

خودت را از ما دریغ نکن..

خدایا !

دل ما را از آن خودت و چشم ما را نگران خودت کن..

/ 0 نظر / 2 بازدید