حال من

صدایـِ موزیــک همیشگی ..

قـورت دادنِ بغـض ..

هــجوم آوردنِ خاطراتـــ ..

حلقه ی شفافـه جمع شده دور چشمـا ...

زمزمــه ی آهنـگ ...

سرزنش کردن خودم ...

خونـدن 1 smsخــــاص ...

و خیس شـدن بی اختیار گـــونه ها...و مرگ تدریجــی ...

این متن حال منه وخیلی حرفا.....

/ 0 نظر / 9 بازدید