خسته ام از تظاهر به ایستادگی ، از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست ! دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم

و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است !

/ 1 نظر / 9 بازدید
نامرئی

خب زوری نخند... این همه دلیل داری واسه خندیدن واقعی کافیه ی کم چشماتو باز کنی