همسفر

همسفر...
زندگی دفتری از خاطره است


یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک

یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ، ما همه همسفری

/ 0 نظر / 2 بازدید