گمشده ی این نســـل ...


اعتماد استــ نـه اعتقاد ... 
اما افسـوس ...

نـہ بر اعتماد ،اعتقـادیستــــ ...

و نـه بر اعتقاد ، اعتماد ...
/ 0 نظر / 7 بازدید