فراموشت کنم

باید فراموشت کنم 
 

چندیست تمرین می کنم

 

من می توانم ! می شود !

 

آرام تلقین می کنم 
 

حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ....
 

تا بعد، بهتر می شود ....
 

فکری برای این دلِ آرام غمگین می کنم

 

من می پذیرم رفته ای

 

و بر نمی گردی همین !

 

خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم
 

کم کم ز یادم می روی

 

این روزگار و رسم اوست !
 

این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم

/ 0 نظر / 2 بازدید