تنهــایــی هـــایــم را دانــه دانـــه میشمارم . . . !

چه کـــــم میشوم از حس عاشقی . . . !

و چه راحـت میشوم از تعلق خاطر . . . !

چه آسوده میشوم از دغدغه . . . !

و آرام . . .

آرام میشوم از تنهــایی ام

/ 0 نظر / 8 بازدید