و پاکت سیگار نوشته بود  سیگار برای شما و اطرافیانتان زیان آور است...  تو دلم گفتم:  تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم  به خاطر اونم که   شده سیگارو ترک کنم

http://up.taktemp.com/uploads/taktemp_13733123061.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید