پسرک تنهای شهر

خـسـتـﮧ ام از زمـیـن و زمـان مـرا V ِ ڪوچکـﮯ بـڪش در آسـمـان . . / .

دی 93
4 پست
شهریور 93
11 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
9 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
17 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
31 پست
تیر 92
16 پست
خرداد 92
16 پست
اسفند 91
6 پست
دی 91
19 پست
آبان 91
5 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
18 پست
خرداد 91
79 پست
تمام_عمر
1 پست
دل
1 پست
بوسه
1 پست
خدا
4 پست
ارزو
1 پست
بی_تو
1 پست
خدایا
6 پست
دل_خوش
1 پست
ضربه_ها
1 پست
شعر
1 پست
دلتنگی
1 پست
آب
1 پست
سنگ
1 پست
پدر
1 پست
اندوه
1 پست
مصدق
1 پست
گاه
1 پست
مجنون
1 پست
لیلی
1 پست
آدمک
1 پست
بخند
1 پست
سکوت
1 پست
هرگز
1 پست
ارزوها
1 پست
شهر_عشق
1 پست
زندگی
1 پست
همسفر
1 پست
دلتنگم
1 پست
عشق_هستی
1 پست
دل_بکن
1 پست
قصه_شمع
1 پست
ساعت
1 پست
یادگار
1 پست